Vern av persondata


Innhenting og behandling av personopplysninger har kun som formål å informere og gi god service til våre brukere, slik som utsendelse av nyhetsbrev, nyheter og oppdateringer, dersom ikke annet er oppgitt av brukeren.

La Guatla 4 og er sikret maksimal tilladt vern av persondata, som kreves ved lov, og har etablert alle de tekniske midler og foranstaltninger for å forhindre tap, misbruk, endring, uautorisert adgang eller tyveri av personlige opplysninger La Guatla 4. Likevel skal brukeren være oppmerksom på, at sikkerhetsforanstaltningene på Internett ikke er immune.

I noen tilfeller kan La Guatla 4 overføre persondata til søsterselskaper. Hvis behovet oppstår, vil det informeres godt om det.

Brukerens rett til annullering, korrigering eller manglende gjenkjennelse er befestet og kan gjennomføres.